VANZELFSPREKEND!?

wat kunt u verwachten?

Zij komen uit Syrië, Iran, Irak, Afghanistan, Eritrea of Somalië, of uit een ander land en zijn druk bezig zich de Nederlandse taal eigen te maken. 

In deze expositie krijgt een grote groep volwassenen die nu Nederlands leert, een gezicht. Taalcursisten uit de Drechtsteden hebben een Nederlands woord uitgezocht wat hen aansprak en hier iets kunstzinnigs van gemaakt. Bijzonder aan deze tentoonstelling is de mix van kunstwerken van taalcursisten, prachtige pentekeningen van de Iraakse kunstenaar, Fadi Jalal, aangevuld met quotes van Kader Abdolah, die op 31 januari ook een lezing geeft in het kader van deze tentoonstelling. Hoe zij de Nederlandse taal leren? Kom langs, en doe mee aan een openbare les!