KUNZT is een expositieruimte gesteund door Gemeente Zwijndrecht

KUNZT EXPOSITIERUIMTE

Zwijndrecht

KunZt biedt mogelijkheden aan professionele en amateurkunstenaars uit Zwijndrecht en omgeving om elkaar en inwoners te ontmoeten en te inspireren
Waar mensen elkaar ontmoeten gebeurt iets. Het delen van ideeën, gedachten en ervaringen leidt tot nieuwe inzichten.
KunZt wil mensen hierin stimuleren door alle vormen van kunst onder de aandacht te brengen van een zo'n groot mogelijk publiek. Nadrukkelijk zoekt het hierbij aansluiting bij maatschappelijke thema's, waarin de mens – lees inwoners – centraal staat. Was er niet een groot schrijver (Tolstoi), die kunst omschreef als communicatie-middel om gevoel over te brengen. KunZt onderschrijft deze stelling en ziet kunst – naast als onderwerp van bewondering, schoonheid en esthetiek – als een middel om over de taalgrenzen heen muren en verschillen te slechten. Zo kan het aanzetten tot innovatie en beweging, maar het begint allemaal met mensen, met u …. Vandaar

KunZt: wat beweegt u? Meer informatie (klik hier)

AGENDA

25 november t/m 8 december 2019 / TENTOONSTELLING/ Vorm en Kleur